Akciğer ve nefes sorunları arasında en sık karşılaşılan sorun astım, elerji