A101 Marketler zincirinin geleneksel olarak her hafta perşembe günleri yapmış olduğu