Doğum ayı insanlar üzerindeki olumlu yada olumsuz etkilerinin olduğu ve bunun