Bizim ülkemizde gündeme alınmayan ve çok garip ve trajedik bir olayı