Yağların yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında malesef zararlı hale dönüştüğünü ve burada