Kim Bu Duayı 5 Kere Okursa “Allah Mutlaka İstediğini Bağışlar”

Bu dua o kadar güçlü ve feyizli bir duadır ki her insan, istediği dilek ve istek için bu duanın feyzinden istifade edebilir. Evet, bolluk berekete kavuşmak isteyen kişi de, aile huzuruna erişmek isteyen kişi de bu duaya başvurup Allah’ın izniyle amacına kavuşabilir.

Kim Bu Duayı 5 Kere Okursa Dilekleri Gerçekleşir

Kısaca bu dua her türlü dileğin gerçekleşmesi ve her türlü hacetin kabulü için başvurulan muazzam etkili bir duadır.

Bu duayı hangi amaçla okuyacaksak, o amaca yönelik bir niyet getirmemiz gerekir. Ayrıca niyetimizi hem kalben dilemeli ve hem de lisanen dile getirmeliyiz.

Bu duada Allah’ın esma-yı hüsnasından 5 tanesi kullanılır ve o esmalar şunlardır:

Muaviye b.Ebu Süfyan’dan rivayet olunmuştur.Resûlullah(s.a.v)’tan şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

“Kimşu beş kelime ile Allah’a duâda bulunursa,Allah istediğini mutlaka o kimseye verir.

“Bismillahirrahmanirrahim.Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber,lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerike leh,lehül mülkü,ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir,lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Manası: ” Allah’tan başkailâh yoktur ve Allah en yücedir.Allah’dan başka ilâh yoktur.O,bir tektir ve eşi benzeri de yoktur.Mülk O’nundur.Hamd O’na aittir.O her şeye kadirdir. Allah’dan başka ilâh yoktur.Güç ve kuvvet,kudret her şeu O’na aittir.O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur.Kuvvet yalnız Allah’dır.”(Taerâni bu hadis  el-Avsat adlı eserinde hasen bir senete rivayet etmiştir.)

Akın Bolat

YORUM YAZIN