Tüm Duaları Kabul Ettiren – Hacet Duası

Hacet Duası – her dilek ve istek için okunabilmektedir. Abdestli olarak okunması daha makbuldür. Kısmet, dilek, muhabbet, sevgi, nazar ve geceleri rahat uyumak için okunur.

Hacet Duası Hangi Durumlarda Okunur?

Dualar her isteğe kapı aralar, insanın içine huzur verir. Hacet Duası insanın kendisini huzurda bulmasına ve dileklerinin kabul olmasında yardımcı olur. Hacet Duasının okunması için bir nedene yada sebepe gerek yoktur isteyen herkes rahatlıkla okuyabilir. Her türlü dilek isteklerinde okunan Hacet Duası o dileğin daha hızlı kabul edilmesini sağlar. Her derdinize çare olacak bu dua okuma şekline dikkat eden herkesin derdi kısa sürede şifa bulacaklardır.

Hacet Duası Arapça Okunuşu:

Allâhümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a‘mâle ehli’l-yakîn ve münâsahate ehli’t-tevbeti ve ‘azme ehli’s-sabrı ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve te‘abbüde ehli’l-verâi ve ‘irfâne ehli’l-‘ilmi hattâ ehâfeke.

Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî ‘an ma‘siyetike hattâ a‘mele bi tâ‘atike ‘amelen estehikku bihi rızâke ve hattâ ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ etevekkele ‘aleyke, fî’l-umûri husne zannin bike sübhâne hâlikin nûr.

Türkçe Anlamı:

Ey Allâh’ım! Hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amelini, tevbe ehlinin nasîhatını, sabır ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin istediğini, takvâ ehlinin kulluğunu, ilim ehlinin irfânını Senden istiyorum. Onlar gibi Senden korkmak istiyorum.

Allâh’ım! Sana isyân etmekten beni engelleyecek bir korkuyu Senden istiyorum. Senin rızânı hak edecek şekilde Sana itâat etmeyi ve Senden korkarak ciddî tevbe etmeyi istiyorum. Sana her işimde tevekkül edebileceğim şekilde, Sana hâlisâne muhabbet sâhibi olmamı nasîb eyle. Sana hüsn-i zân sâhibi olmamı nasîb et. Ey Nûr’u yoktan var eden Allâh’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Akın Bolat

YORUM YAZIN